Fællesarbejde og mødetider i sæsonen 2022, mødested v/klubhuset følgende dato´er:

Ps. Hvis det er regnevejr, så bliver fællesarbejdsdagen aflyst og der vil blive sat en ny dato.

Søndag D. 10.  April Kl. 9.00 - 12.00  Vi var 10 haver fremmødt, der blev ordnet ved stien op til klubhuset - rundt om klubhuset - rundt om maskinhuset - rundt om petanquehuset - luget ukrudt i have nr. 34 - klubhuset rengjort til udlejning - veje rep. i H/F.  Tak for hjælpen i dag til de fremmødte.

Lørdag D. 30. April Kl. 9.00 - 17.00 arbejdede Ole have nr. 60 - Kenneth have nr. 78 - Ronny have nr. 119 - Michael have nr. 93 - Bo have nr. 76 samt formanden med at bygge på vores skur til skrallevogne ved den store p-plads, så nu mangler vi kun at sætte udhæng op ved taget, det er et flot stykke arbejde i har udført i dag, samt Karin stod for middagsmaden, Tak for jeres indsats i dag mvh formanden.

Lørdag D. 14.  Maj Kl. 09.00 til 12.00 Vi har arbejdet i Have nr. 34, tak for jeres indsats i dag 

Lørdag D. 16. Juni Kl. 09.00 til 12.00 Vi har arbejdet på vores udslagstoilet - klippet de sidste hække i haveforeningen - ordnet i skuret til skrallevognene og fejet i rummet - der har været 2 ukrudtsbrænddere igang på vores veje, Tak for hjælpen til de fremmødte

Onsdag D. 21. September Kl. 10.00 - ca. 13.00  Tak for hjælpen til Anker og Anette for at grundmale vores skur til skrallevognene samt formanden fik grundmalet vores nye udslagtoilet bygning .

Torsdag D. 22. September Kl. 10.00 -  ca.13.30 Tak for hjælpen til Anker og Anette for at male vores skur ved skrallevognene samt formanden fik malet vores nye udslagstoilet bygning

Lørdag D. 24.  September Kl. 9.00 - 12.00  Tak for hjælpen til alle fremmødte med indsatseni dag, vi fik klippet alle haveforeningens hække, der blev rep. på vores veje i H/F, der blev luget ukrudt ved klubhuset, skralleskuret blev malet færdigt samt den lille p-plads ved have nr. 93 blev luget for ukrudt.

Søndag D.25.  September Kl. 9.00 - 12.00 Tak for hjælpen til alle fremmødte med indsatsen i dag, der blev luget ukrudt ved maskinhuset / petanquehuset / langs med have nr. 38, rep. på vores veje i H/F, luget ukrudt på den stor p.plads, gået med gasbrænder og brændt ukrudt på midten af vores veje i H/F.

Bestyrelsen er glade for at så mange havelodder møder op til fællesarbejde i foreningen, tak for hjælpen i denne sæson til alle fremmødte på vores arbejdsdage.

Ifølge H/F vedtægter skal man møde 2 gange pr. sæson ellers vil der blive pålagt en bod på 2 x 200,00Kr. = 400,00Kr. på næste års haveleje.

Kommer der 2 pers. fra haveloddet, så skal man fremmøde 1 gang pr. sæson.

Ps. Børn under 15 år bliver ikke godskrevet for udført fællesarbejde.