Regler for salg af bygninger på haveloddet.

Havelejere må fremover sælge bygningerne på det lejede havelod i haveforeningen uden vurdering, i er velkommen til at henvende jer til bestyrelsen / formanden angående salgspris.

Salg af havehus m.m på det lejede havelod skal gå gennem haveforeningen" s bestyrelse og haveforeningen skal godkende ny lejer på haveloddet før salg af kolonihavehus kan finde sted.

Vedtaget på Generalforsamlingen i April 2018.