Renovation gældene fra d. 1 - 4 - 2021.

Renovationsbeholderne i Haveforeningen er kun til alm. husholdningsaffald, sorteringen bedes venligst overholdt af havelejerne.

Vi har modtaget nye store affaldsbeholdere i haveforeningen, det vil sige at vi skal sorter vores affald i Husholdningsaffaldn - Metal/Plastik - Papir/Karton og Bio.

Der må ikke komme haveaffald i vores affaldsbeholdere.

Hvis vi ikke sortere efter reglerne i haveforeningen, så vil renovationsbilen kører igen uden tømning og vi skal bestille en ny tømning når vi har sorteret vores affald, det vil koste haveforeningen ca. 4000,00 Kr pr. gang ekstra.

Haveaffald - Stort pap ( det vil sige bølgepap ) - Store sække med Dåser og Møbler samt Træ skal afleveres på Kalundborg Genbrugs Station, ASNÆSVEJ 5, 4400 Kalundborg.

Bestyrelsen henstiller til at vi alle skal sortere efter de nye regler samt at vi alle læser de nye sorteringsregler der er udleveret til alle havelejere til jeres havemappe.

Affaldsbygningen bliver låst i haveforeningen fra Fredag d. 30 - 09 - 2022 til 31 - 3 - 2023.

Fremover vil skrallevognene blive i haveforeningen om vinteren fremover, men må ikke benyttes før d. 01 - 04 - 2023 til 30 - 09 - 2023. 

Affald bedes venligst taget med hjem i perioden fra d. 01 - 10 - 2022 og til d. 31 - 03 - 2023 fremover hvert år.

Ps. De opsatte vægplader i skuret må ikke benyttes til opslag af nogen art fra havelejerne, de er beregnet til opslag vedr. sortering af affald i bygningen.

Mvh

Bestyrelsen