Renovation gældene fra d. 1 - 4 - 2023.

Renovationsbeholderne i Haveforeningen er kun til alm. husholdningsaffald, sorteringen bedes venligst overholdt af havelejerne.

Vi har modtaget nye store affaldsbeholdere i haveforeningen, det vil sige at vi skal sorter vores affald i Husholdningsaffaldn - Metal/Plastik - Papir/Karton og Bio.

Der må ikke komme haveaffald i vores affaldsbeholdere.

Hvis vi ikke sortere efter reglerne i haveforeningen, så vil renovationsbilen kører igen uden tømning og vi skal bestille en ny tømning når vi har sorteret vores affald, det vil koste haveforeningen ca. 4000,00 Kr pr. gang ekstra.

Haveaffald - Stort pap ( det vil sige bølgepap ) - Store sække med Dåser og Møbler samt Træ skal afleveres på Kalundborg Genbrugs Station, ASNÆSVEJ 5, 4400 Kalundborg.

Bestyrelsen henstiller til at vi alle skal sortere efter de nye regler samt at vi alle læser de nye sorteringsregler der er udleveret til alle havelejere til jeres havemappe.

Affaldsbygningen bliver låst i haveforeningen af formanden, når skrallefirmaet har tømt vores skrallevogne for denne sæson, de blev tømt Fredag d. 06 - 10 - 2023 Kl. 10.00.

Fremover vil skrallevognene blive i haveforeningen om vinteren, men må ikke benyttes før d. 01 - 04 - 2024 til 30 - 09 - 2024 når skuret bliver låst op for den nye sæson i 2024. 

Affald bedes venligst taget med hjem i perioden fra d. 01 - 10 - 2023 og til d. 31 - 03 - 2024 

Ps. De opsatte vægplader i skuret må ikke benyttes til opslag af nogen art fra havelejerne, de er beregnet til opslag vedr. sortering af affald i bygningen.

Mvh

Bestyrelsen