Klagebrev eller Mail sendt til Bestyrelsen eller afleveret i formandens postkasse i have nr. 53. Skal være underskrevet med navn og have nr. før bestyrelsen kan behandle dem ifølge vores Regulativ i haveforeningen.

Brev eller Mail vil blive behandlet i Bestyrelsen på førstkomne bestyrelsesmøde og afsenderen vil modtage et svar på brevet hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet.

 Hvis brev eller mail haster ifølge formandens beslutning, så vil formanden indkalde bestyrelsen til et eks. bestyrelsesmøde og der vil blive afsendt et brev til havelejer snarest efter at bestyrelsesmødet er blevet afholdt i haveforeningen.

hilsen

Formanden