Tirsdag d. 31 - 01 - 2023 havde jeg møde med Marcus fra Kalundborg Kommune ang. vores problemer med drænet ved haverne 116 - 115 - 114, det blev aftalt at vores dræn skulle spugles, vi have slamsuger ude i haveforeningen Fredag d. 03 - 02, der kunne ikke laves gennemløb i drænet, hvorefter jeg har kontaket Marcus igen, Kalundborg Kommune skal grave op i vejen og finde drænet, hvorefter slamsugeren vil komme igen og spugle drænrøret, jeg forventer at der skal laves et nyt dræn ved de berørte havelodder hurtigst muligt.

Mvh

Formanden 


Jeg er igang med at lukke vores skur med skrallevognene, desværre får jeg først lukket det færdigt på Mandag d. 3 - 10 - 2022.

hilsen formanden.

 

Søndag d. 18 - 9 - 2022 fik vi en trist meddeles, vi har ikke Anne-Dorthe mere, hun døde i en tragist bilulykke, vi senere de varmeste tanker til hendes familie i denne svære tid og haveforeningen sender en stor bårebuket til kirken på dagen fra havelejerne i Virkelyst. Bestyrelsen.

Bestyrelsen går næste rundgang d. 16 - 10 - 2022. Her vil der blive set på om havelejerne har ordnet det lejede havelod efter vores ordensregler i haveforeningen, de havelodder der ikke er passet vil blive tilsendt en mail med en bod på 250,00 Kr. 

Mail med bod / gebyr på er skyldigt beløb til haveforeningen og skal indbetales til regnskabsføreren til tiden ifølge vores vedtægter.

Ps. Ved manglende betaling kan havelejer opsiges ifølge vores VEDTÆGTER.

HAVERNE skal passes fra 1/1 til 31/12 hvis det er nødvendigt, havelejerne har skrevet under på en lejekontrakt med haveforeningen.

Affald skal køres på genbrugen, havelodderne skal være rengjort på hele haveloddet.

 

D. 16 - 5 - 2022.  Det er skuffende at vi har mange havelejere der ikke har afleveret deres rigtige E-mail til Bestyrelsen eller nyt telefon nr. der står i vores VEDTÆGTER at det skal oplyses senest 14 dage efter at lejer har skiftet til nyt.

Ps. Alle havelejere skal huske at fremvise betalt Brandforsikring hvert år, samt at nye havelejer skal aflevere en kopi af policen på brandforsikringen til formanden eller i postkassen ved have nr. 53.

 

Den 25. April og 26. April  har formanden og Kalundborg Kommune underskrevet

en Allonge til vores lejekontrakt af 1. Januar 2019 mellen KK og havekoloniforeningen Virkelyst.

Læs om vilkårne under KONTRAKT med kommunen på hjemmesiden.

 

Det er ikke tilladt at køre i bil til toiletbygningen, vi skal alle vise hensyn til andre havelejere i haveforeningen, gæster i haveforeningen bedes parker på p.pladsen samt ved p.pladsen ved have nr. 93, samt vi har 15 km i hele haveforeningen, hastigheden bedes overholdt af alle.