Vi skriver nu d. Søndag d. 16 - 06, der er flere udlejede havelodder der ikke bliver passet efter vores ordensregler, bestyrelsen går rundgang i dag, de haver der ikke bliver passet samt de havelodder der ikke ordner ved vej og hæk vil modtage en skrivellse fra bestyrelsen og de vil få 14 dage til at ordne deres havelod samt alle de lejere der ikke har ordnet ude ved vej og langs med hækken

de får også 14 dage til at få ukrudt i vejen fjernet, herefter vil der blive udsendt en mail til lejerne med bod på 250,00 kr. Dette beløb er skyldigt beløb til haveforeningen og bedes indbetalt på haveforeningens konto ifølge dato der fremgår i mailen fra bestyrelsen.


Lejere i haveforeningen skal huske at luge ukrudt langs med hæk ved vej og hvor ingen nabo er, skal lejer holde hele vejen ud mod markerne ifølge ORDENREGLERNE i haveforeningen.


Der er rigtig mange der ikke fremviser at de har betalt brandforsikring på havehus/skur, det koster 300,00 Kr. pr. mail bestyrelsen skal sende til havelejerne, nye lejere skal huske at aflevere en kopi af brandforsikrings policen, samt fremvise at der er betalt brandforsikring hvert år til formanden, det kan være en besked med skærmbilled af betalingen, husk at skrive have nr. på det fremsendte.


mvh 

Formanden


Gæster til medlemmerne i haveforeningen skal parkere på vores p-pladser i haveforeningen, det vil sige ved stor p-plads eller vej p-pladsen ved have nr. 93, det er havelejerne ansvar at forklare gæsterne at de kun må kører 15 km i vores haveforening, de gæster der ikke kan finde ud af at kører ordenligt vil fremover blive bedt om at parkere over ved tøjforetningen ved Stelhøj og så må de gå ind i vores haveforening, hastighed bedes fulgt ellers vil vi lave flere vejbump der bliver højere på allevores veje i haveforeningen.  VIS NU HENSYN PÅ ALLE VORES VEJE; DET GÆLDER OGSÅ FRA INDKØRSLEN PÅ HOLBÆKVEJ, der bliver klaget af lejerne i den ende af haveforeningen at der køres meget stærkt.


 Arbejdsdag d. 25 / 05 og 26 / 05, der vil være nogle der bliver sat til at male vores maskinhus samt petanqueskuret, nogle bliver sat til at slibe maling af vores bord/bænkesæt  (   2 Stk.  ) der vil være nogle der luger ukrudt rundt om i vores haveforening. Mvh Bestyrelsen


Vi skriver i dag d. 17 - 05 - 2024, jeg må konstater at der er mange lejere i haveforeningen der ikke er klar over at pasning af en kolonihave gælder hele året, flere haver har højt græs, der bliver ikke luget ukrudt langs med hækken udvendigt ved vej ifølge vores ordensregler, d. 25 - 05 går bestyrelsen rundgang og der vil blive skrevet mail til alle lejere der ikke overholder de få regler vi har i haveforeningen, der vil være en bod på 250,00 kr. pr. mail bestyrelsen skal udskrive .

mvh

FormandenSurt opstød fra formanden, det er besluttet at vi skal lave fartbump i vores haveforening, det er fordi at der bliver kørt meget stærkt på vores vej, nu starter vi med at fjerne vejstabil ved de to vejbump vi har i foreningen, hvis farten ikke bliver sat ned, så vil der blive lavet flere vejbump på vores vej, dette burde ikke være nødvendigt hvis alle ville nøjes med at kører i 1 gear så vi kan overholde de 15 km der må køres i haveforeningen, det er for sendt når der er sket en ulykke.

Det gælder både for lejere og gæster i haveforeningen, da der er blevet klage over hastigheden.


mvh

Formanden