Fællesarbejde i sæsonen 2023, mødested ved Klubhuset 10 min før arbejdstid, personer som ønsker at deltage i fællesarbejdet, bedes senest 2 dage før tilmelde sig til formanden på mobil nr. 40 19 25 26 eller SMS.

Ps. Hvis det er regnevejr, så bliver fællesarbejdsdagen aflyst og der vil blive sat en ny dato som kommer på hjemmesiden og i vores opslagstavler i haveforeningen.

Lørdag d. 20 Maj              Kl. 9.30 - 14.00  Tak for hjælpen på fællesarbejdet til alle fremmødte, der er blevet pænt i H/F.

Lørdag d. 10 Juni             Kl. 9.30 - 14.00

Lørdag d. 17 Juni             Kl. 9.30 - 14.00

Lørdag d. 12 August        Kl. 09.30 - 14.00 Arbejdsdagen er aflyst på grund af vejeret mvh Bestyrelsen

                                           Ole have 60 - Ronny have 119 - Michael have 27 -  Bo have 76 - Azdin:  STORT TAK for arbejdet i

haveforeningen med at fjerne græs i midtersporet på vores veje i haveforeningen i dag selv om at det var dårligt vejr.

Søndag d. 13 August arbejde Ole Ronny og Michael videre med vores veje i H/F, Tak for jeres indsats.

Lørdag d. 26 August        Kl. 09.30 - 14.00  Eks. Arbejdsdag planlagt mvh Bestyrelsen: Hvis det er tørvejr, så skal vi male maskin-

huset og Petanqueskuret, vi skal lægge nogle fliser rundt om vores skure, der skal luges ukrudt ved lille p.plads.

Lørdag d. 16 September Kl. 09.30 - 14.00  Tak for fremmødet og indsatsen til fællesarbejde i dag, vi fik luget ukrudt på lille p-plads, klippet hække ved klubhuset-Petanquebanen og bøgehækken ud mod marken, brændt ukrudt af i midtersporet ved haverne nr. 71/72 og op mod klubhuset samt luget ukrudt ved stor p-plads. 

Lørdag d. 23 September Kl. 09.30 - 14.00


Bestyrelsen er glade for at så mange havelodder møder op til fællesarbejde i foreningen, tak for hjælpen i sæsonen 2022 til alle fremmødte på vores arbejdsdage.

Ifølge H/F vedtægter skal man møde 2 gange pr. sæson ellers vil der blive pålagt en bod på 2 x 200,00Kr. = 400,00Kr. på næste års haveleje.

Kommer der 2 pers. fra haveloddet, så skal man fremmøde 1 gang pr. sæson.

Ps. Børn under 15 år bliver ikke godskrevet for udført fællesarbejde.