Fællesarbejde i sæsonen 2024.


Mødested: V/Klubhuset ca. 10 min før opstart.


Tilmelding  skal ske til formanden på mobil nr. 40 19 25 26 eller ved besked senest 2 dage før pågrund af planlægningen vedr. vores fællesarbejde.


Lørdag  d. 25 - 05 Kl. 10.00 - 14.00

Søndag d. 26 - 05 Kl. 10.00 - 14.00


Lørdag  d. 15 - 06 Kl. 10.00 - 14.00

Søndag d. 16 - 06 Kl. 10.00 - 14.00


Lørdag  d. 10 - 08 Kl. 10.00 - 14.00

Søndag d. 11 - 08 Kl. 10.00 - 14.00


Lørdag  d. 21 - 09 Kl. 10.00 - 14.00

Søndag d. 22 - 09 Kl. 10.00 - 14.00


Ps. Hvis det er regnvejr, så bliver arbejdsdagen aflyst og der vil blive besluttet en ny dato som kommer på hjemmesiden og i opslagstavlerne i haveforeningen.

 Det er ønskeligt fra bestyrelsens side at flere havelejere deltager i vores fællesarbejde i haveforeningen fremover, da der er ca. 50 % af havelejerne som ikke deltager i fællesskabet i H/F, derfor har bestyrelsen besluttet d. 10 - 02 - 2024, at hæve boden med 100,00 Kr. pr. gang for manglende deltagelse.

 Ifølge H/F vedtægter skal man møde 2 gange pr. sæson ellers vil der blive pålagt en bod på 2 x 300,00 Kr. = 600,00 Kr. på næste års haveleje fremover.

 Kommer der 2 pers. fra haveloddet, så skal man fremmøde 1 gang pr. sæson.

 Ps. Børn under 15 år bliver ikke godskrevet for udført fællesarbejde.


 Bestyrelsen går rundgang i H/F følgende dato´er i sæsonen 2024:

25 - 05   -   15 - 06   -   10-08   -   samt d. 19 - 10 og der vil blive sendt en mail med bod på 250,00 Kr. til de havelejere der ikke overholder vores Regulativ/Ordensregler i haveforeningen.


God sæson til jer

mvh

Bestyrelsen