Standerhejsning:  

Sankt Hans festen: 

Høstfesten: d. 20 - 08 - 2022 Kl. 17.30 Tilmelding og betaling til formanden senest d. 14 - 8 - 2022. Indbydelsen er sendt ud på mail til lejerne i H/F.

Bankospil: se under Banko.