Standerhejsning:  

Sankt Hans festen:  

Høstfesten d. 09 - 09  er tilrette lagt og tilmeldingssedler kan hentes i have nr. 53, der er lagt tilmeldings sedler i toiletrummene hos damerne og mændene samt opsat på væggen i skralleskuret, vi mødes ved klubhuset kl. 17.30 Tilmeldingsfrist og kontant betaling  senest d. 03/09 til formanden hilsen festudvalget.

Bankospil: se under Banko.