H/F  Virkelyst afholder ordinær generalforsamling, Lørdag d. 22 - 04 - 2023 Kl. 14.00.  Mødested:  H/F Klubhuset

Døren åbnes kl. 13.30

                                               Dagsorden.

   Punkt 1.   Godkendelse af dagsorden

   Punkt 2.   Valg af Dirigent

   Punkt 3.   Valg af Referant

   Punkt 4.   Valg af 3 stemmetællere

   Punkt 5.   Bestyrelsens beretning

   Punkt 6.   Regnskab

   Punkt 7.   Godkendelse af buget

   Punkt 8.   Indkomne forslag

   Punkt 9.   Evt.

                  Valg ifølge lovene:

     A. Valg af Bestyrelsesmedlem      2 år  Jørgen Ole Hansen Have 60   Ønsker Genvalg

     B.. Valg af Bestyrelsesmedlem     2 år  Ronny Rasmussen Have 119  Ønsker Genvalg  

     C. Valg af Bestyrelsessupl.            2 år Hanne Linde Have 68  Ønsker Genvalg  

     D. Valg af Revisor                            2 år  Britta Schou Have 23  Ønsker Genvalg 

     E. Valg af Revisorsupl.                     2 år  Helle C. Jensen Have 91  Ønsker Genvalg

     G. Evt.

     Indkomne forslag skal være undertegnede i hænde senest 4 dage

     før generalforsamlingens afholdelse.  (  I  Formandens postkasse  )

     i Have nr. 53

      Med venlig hilsen

    Bestyrelsen

    Der serveres Kaffe / te

    Spørgsmål angående vores generalforsamling vedrører året

    1-1-2022 til 31-12-2022.