Brev sendt til havelejer angående vores REGULATIV 1 til 16:

Hvis haveforeningen skal sende brev angående Ordensreglerne § 1 til 16  koster det et gebyr på 250,00 Kr. pr. brev og det er skyldigt beløb til haveforeningen.

 

VEDTAGET PÅ VORES GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 23 - 10 - 2021.

 

Der udsendes 3 stk breve til havelejer efter følgende regler, hvis

det er regulativet punkt 1 og 2 Renholdelse af haveloddet eller

hækklipning.

1 Brev der sendes til havelejer, der vil det være oplyst om hvad

   der skal ordnes på haveloddet, der vil blive givet en frist på

   14 dage fra brevet er afsendt fra haveforeningen til at have-

   lejer skal have ordnet haven.

2 Brev der sendes til havelejer, der vil det være oplyst om

   hvad der skal ordnes på haveloddet, der vil blive givet en

   frist på 14 dage fra brevet er afsendt fra haveforeningen

   til at havelejer skal have ordnet haven.

 

3 Brev der sendes til havelejer, der bliver sendt 1 Alm. Brev

   samt et anbefalet Brev til havelejer, der vil det blive oplyst

   om hvad der skal ordnes på haveloddet, der vil blive givet en

   frist på 14 dage fra brevet er afsendt fra haveforeningen til

   havelejer skal have ordnet haven.

   Når den frist er udløbet og haven ikke er ordnet, så er have-

   lejer opsagt pr. dags dato.

   


   Herefter har man 3 måneder til at sælge sine bygninger eller

  til at flytte bygningerne væk fra det lejede havelod og aflever

  det lejede havelod i rydeligt stand.

  Bestyrelsen har efter denne dato retten til at sætte bygning-

  erne på auktion og sælge dem til højest bydene.

  

  VEDTAGET PÅ VORES GENERALFORSAMLING D. 28 - 04 - 2019.

Havelejer i haveforeningen har skrevet under på lejekontrakten

og på bagsiden kan man læse om Vilkår for leje af havelod, der

er retsgyldige i haveforeningen