Ny 30 årig kontrakt med Kalundborg kommune.

Allone til lejekontrakt al 1 Januar 2019

Til Medlemmerne.

Udlejer og Lejer er gensindigt enige om at lejekontraktens §  7, stk 2 med virkning fra d. 1 maj

2022 ændres til:

§  7,  stk 2:

Eventuelt bebyggelse på det lejede areal må ikke anvendes til helårsbeboelse. Beboelse må alene

finde sted i tidsrummet 1. april - 30 Oktober, begge dage inkusive, bortset fra ophold i weekender. Såfremt der er risiko for frostspringninger i vandinstallation, forbeholder Kalundborg Kommune sig ret til at lukke for vandet. Dette forbehold er også gældende inden for anvendelsesperioden .

underskrevet af Kalundborg Kommune d. 26 - 4 - 2022

underskrevet af formanden i Virkelyst d. 25 - 4 - 2022

Opsigelsesgrundlag af havelejer i H/F Virkelyst: 

Hvis havelejer i perioden 1 November til 31 Marts overnatter på hverdage: Mandag - Tirsdag - Onsdag samt Torsdag i denne periode, så vil havelejer blive opsagt af det lejede havelod i foreningen. Havelejer vil modtage en opsigelsen pr. alm. brev samt 1 anbefaldet brev fra Bestyrelsen. 

Ifølge aftale imellem Marcus Kalundborg Kommune og H/F Virkelyst, så vil der ikke blive givet lov til at bo i haveforeningen hele vinteren fremover af Kalundborg Kommune.

mvh

Formand

Jan Ole Jensen