Regulativ

                                                Regulativ for H/F Virkelyst.

 

1. Havelod og hæk skal holdes fri for ukrudt. Vejen holdes fri for ukrudt til vej midte, hvor der ingen nabo er holdes vejen fri for ukrudt til modsatte vejside og mark/hæk.

Græsplænen på haveloddet skal klippes/slås mindst hver 3 uge i vækssæsonen.

Parkeringspladsen ved det lejede havelod skal holdes fri for ukrudt på haveloddet.

2. Hækken skal 1. gang være klippet inden Sankt Hans og 2. gang skal hækken være klippet til 1. 0ktober.

Ps. Hækkene må gerne klippes i Maj og September.

3. Vanding med slange er totalt forbudt, ved ekstreme overtrædelse kan medlemmet ekskluderes.

4. Det er forbud at brænde haveaffald / byggeaffald / behandlet træ / paller på det lejede havelod.

Der må gerne være et bålfad eller bålplads, hvor der må brændes kløvet rent brænde.

Det er tilladt at brænde rodfast ukrudt af på haveloddet og ved vejen med en gasbrænder til formålet.

5. Hastighedsbegrænsning på 15 km skal ubetinget overholdes.

6. Hunde skal føres i snor. Husdyrhold er ikke tilladt.

7. Gæster i haveforeningen skal benytte den store p-plads eller den lille p-plads efter have nr. 93 i haveforeningen.

8. Der må benyttes generator på haveloddet fra Kl. 08.00 til 10.00 og Kl. 14.00 - 16.00 til opladning af batterier.

Hvis der bygges på Havehus / Skur så må der benyttes generator fra Kl. 07.00 til Kl. 17.00

Hvis generator står i isoleret skur og ikke er til gene for naboerne, så må generator benyttes fra Kl. 07.00 - 20.00

9. Der må spilles dæmpet musik i haven, men der skal vises hensyn, så det ikke genere naboerne.

10. Det er tilladt at opsætte en trampolin på haveloddet efter følgene regler:

     1. Trampolinen skal være nedgravet så hoppepuden følger græsplænen / fliserne eller jorden på haveloddet. Den skal være stormsikret på haveloddet.

     2. Den skal placeres mindst 1,5 meter fra hækken og vejen. 

     3. Placeringen skal godkendes af bestyrelsen / formanden.

11. Badebassing på 1000 Liter er tilladt på haveloddet, vandet skal behandles med klor og børn skal have et kar/balje, de skal benytte til at skylle benene i, så skal der ikke skifte til nyt vand hver dag.

12. Overnatning i Havehus / skur er tilladt fra 1. April til 31. 0ktober, hvis haveforeningen har åbent for vandet.

Efter d. 31. 0ktober til 31. Marts er det ulovligt at sove i haveforeningen Virkelyst.

Det er ulovligt at overnatte / sove i haveforeningen fra den dato smeden har lukket for vandet i haveforeningen, dato vil blive opslået i vores opslagstavler, samt blive lagt på vores hjemmeside: virkelyst-klb.dk under vandet.

Havelejer vil blive opsagt af det lejede havelod hvis reglen ikke bliver overholdt.

13. Havelejer i haveforeningen skal fremvise en lovlig folkeregister adresse, den skal fremvises til formanden når der skrives  en lejekontrakt, samt hvis bestyrelsen kræver at se om havelejer har en lovlig folkeregister adresse.

Det er opsigelses grund i haveforeningen, hvis der ikke kan fremvises en lovlig folkeregister adresse af lejeren til bestyrelsen.

Der kan gives dispension af bestyrelsen i særlige tilfælde.

14. Havelejer vil blive opsagt af det lejede havelod, hvis der bliver handlet med NAKOTIKA / STOFFER, samt hvis der bliver opbevaret VÅBEN i haveforeningen.

Ps. Det er politiet der konstater ulovlig salg af NAKOTIKA / STOFFER samt våben på haveloddet.

Ps. Det er ulovligt at drive forretning på det lejede havelod ifølge vores lejekontrakt med Kalundborg Kommune.

15. Brev / Mail afsendt til medlemmerne ifølge vores REGULATIV bliver fremover pålagt en bod på 250,00 Kr. pr. brev, brev / mail med bod er skyldig beløb til haveforeningen og skal indbetales til haveforeningens konto.

16. Henvendelse til bestyrelsen ang. klagebrev / mail, skal være skriftligt med navn og have nr. ellers bliver de ikke behandlet i bestyrelsen.

Det er klagestiller der skal løfte bevisbyrden over for bestyrelsen vedr. klager.

Afleveres i formandens postkasse i haveforeningen.

                 Vedtaget på vores generalforsamling

                            D. 23 - 10 - 2021.

Mvh

Bestyrelsen