Bestyrelsesmøde Mandag d. 05 - 06 - 2023 i Klubhuset.

 Formanden har Mandag d. 05 - 06 indkaldt bestyrelsen til møde i klubhuset kl. 13.00.

 Formanden fortalte bestyrelsen at i forbindelse med nye regler vedr. vores sortering af affald i vores skralleskur, blev det besluttet af formanden og Sanne at sende en mail ud til alle medlemmerne i haveforeningen.

 Sanne tilbød mig at skrive og sende denne mail ud til alle medlemmerne, i den forbindelse spurgte jeg Sanne om hun så ville være sød at henvise til vores REGULATIV vedr. pasning af havelod - vanding med slange - parkering af biler på naboers havelod - hunde i snor samt 15 km i hele haveforeningen.

 Sanne skrev en mail, den blev godkendt af formanden før den blev sendt ud til havelejerne.

 Der er desværre nogle havelejere i haveforeningen der har besluttet at sende en mail vedr. det udsendte : til Sanne, da hun ikke sider i vores bestyrelse, samt at det ikke var vedtaget på en generalforsamling.

 Jeg har som formand fortalt til de havelejere som stod bag den udsendte mail til Sanne, at de skal stoppe med at bagtale bestyrelsen og Sannes arbejde i haveforeningen.

 Ps. Havelejerne bedes læse haveforeningens REGULATIV vedr. pasning af havelod m.m.

 Klagebrev/mail skal fremsendes til FORMANDEN eller NÆSTFORMANDEN, klager skal underskrives med navn og have nr. ellers vil de ikke blive behandlet i vores bestyrelse.

 Bestyrelsen gik rundgang d. 12 - 05 - 2023 og der blev sendt mail ud d. 15 - 05 - 2023 til følgende havelodder i haveforeningen vedr. vores REGULATIV: Have nr. 9 - 16 - 24 - 30 - 46- 47 - 48 - 49 - 67 - 96 - 112 - 114 og 120.

 Bestyrelsen gik næste rundgang d. 30 - 05 - 2023 og  der blev sendt mail ud d. 02 - 06 - 2023  til følgende haver: Have nr. 19 - 24 - 30 - 46 - 48 - 49 - 86 95 - 112 0g 120.

 Bestyrelsen går næste rundgang d. 19 - 06 - 2023.

 Velkommen til nye havelejere:

Have nr. 63 Lotte Mia Wewer

Have nr. 105 Kirsten & Jon Petersen

 Husk tilmelding på mobil nr. 40 19 25 26 til fællesarbejdet d. 10 - 06 - 2023.

 Husk tilmelding til Sankt Hans festen til Karin og Sanne.


 Referant 

Jan Ole Jensen