Bestyrelsesmøde d. 24 - 09 - 2022 Kl. 13.00 i Klubhuset i Virkelyst.

 

Deltagere: Ole - Ronny - Heidi - Jan

Afbud: Bo - Hanne - Maria

 

Dagsorden:

               1) Dato for næste møde

               2) Godkendelse af referat

               3) Økonomi

               4) Nyt fra formanden

               5) Festudvalg

               6) Indkomne forslag

               7) Evt.

 

1). Næste møde d. 16 - 10 Kl. 15.00

2). Godkendt

3). Fin

4). Nyt fra formanden

Vi starter mødet i dag med at holde 1 min. stilhed ang. Anne-Dorthe Shim Larsen Have nr. 111

tragiste dødsfald Søndag d. 18 - 09 - 2022.

Ære være hendes minde.

 

5). Høstfesten samlede 45 pers. inc. børn, vi sang et par sange, solgte lotteri og vi havde en dejlig fest med god stemning hele aften, maden blev leveret af MENY og den blev rost meget af de fremmødte personer.

4). 3 haver nr. 57 - 45 - 55 er tildelt havepræmier i sæsonen 2022, Have nr. 57 fik Ærespræmie +

1 vase og nr. 45 og 55 fik præmie + 1 lille vase, præmierne blev overakt af formanden i have-

lejernes haver efter høstfesten var afholdt.

Velkommen til nye havelejere i Virkelyst:

Have nr.  80 Nadia & Jannick

Have nr. 107 Ursula

Have nr.  70 Palle

Have nr.  54 Heidi & Erling

Have nr.  16 Petra

Have nr. 109 Lubna

Have nr.  63 Katrine Brugere: Britta & Tommy 

 Der har været et flot fremmøde til vores bankospil i H/F, næste gang spiller vi d. 02 - 10 Kl.

13.30 og sidste gang i denne sæson d. 15 - 10 Kl. 13.30

 Tak til Anker & Anette for hjælpen med at male vores skralleskur d. 21 -9 & 22 - 9.

 Der var 19 haver fremmødt til fællesarbejde d. 24 - 09 og 16 haver fremmødt d. 25 -09, Tak

til alle for jeres indsats til fællesarbejdet, vi fik klippet alle vores hække- luget ukrudt ved klubhuset og petanquebanen samt vores p-pladser i foreningen, der blev brugt ukrudsbrænder ved vores veje i H/F, samt malet færdigt ved skralleskuret samt campingtoilet bygningen, vi fik begyndt at male vores maskinhus.

Tak til Karin & Sanne for jeres indsats med maden begge dage.

Bestyrelsen har sendt mail med bod på 250,00 Kr. til følgende haver:

Have nr. 25 - 46 - 96 - 104

Bestyrelsen går næste rundgang d. 16 - 10 Kl. 15.00 i H/F, der vil blive sendt mail med bod på til de haver, der ikke er passet efter vores ordensregler i H/F.

Bestyrelsen tager i byen og spiser d. 16 - 10 Kl. 17.00

Ps. SKRALLESKURET MÅ IKKE BENYTTES FRA D. 30 - 09 - 2022 og til D. 01 - 04 - 2023.

Havelejere skal tage deres affald med hjem i denne periode.

6). Ingen

7). Intet

Referant

Jan Ole Jensen

 

   Bestyrelsesmøde d. 18. Juni 2022 hos Jan have 53 Kl. 11.00

 

Deltagere: Ole - Ronny - Heidi - Bo - Hanne og Jan

Afbud: Maria

 

Dagsorden.

          1).  Dato for næste møde

          2).  Godkendelse af referat

          3).  Økonomi

          4).  Nyt fra formanden

          5).  Festudvalg

          6).  Indkomne forslag

          7).  Evt.

 

1).  Næste møde d. 3 - 7 - 2022

2).  Godkendt

3).  Fin

4). Velkommen til nye havelejere i Virkelyst

Lørdag d. 23 April har Winnie & Vagn lejet have nr. 21

Søndag d. 24 April har Ea lejet have nr. 112

Mandag d. 9 Maj har Olga lejet have nr. 90

Torsdag d. 2 Juni har Trulle lejet have nr. 34

Søndag d. 19 Juni har Ali lejet have nr. 114

Trulle har købt havehus - skur - drivhus i have nr. 34 for 35.000 Kr. inc. haveleje for sæsonen 2022.

Præmiehaver: Bestyrelsen skal i Juli måned bedømme de 6 haver der er udtaget til bedømmelse, der er havepræmie til 3 havelodder i Virkelyst.

1. stk. Ærespræmie + Diplom

1. stk. Præmie + Diplom

1. stk. Præmie + Diplom

Britta have nr. 23 - Karen have nr. 31 og Karin have nr. 53 har gået 3 gange med 3 uger imellem

bedømmelserne og indstillet de 6 haver til bestyrelsen, herefter er det bestyrelsen der udvælger de 3 præmie haver.

Bestyrelsen har d. 18 - 6 - 2022 gået rundgang i haveforeningen, følgende haver har modtaget mail ang. pasning af havelod d. 19 - 6 - 2022:

18 - 19 - 25 - 38 - 46 - 96 - 104 - 118 med bod på 250,00 Kr.

Følgende haver har modtaget mail ang. pasning af havelod d. 19 - 6 - 2022 uden gebyr:

54 - 75 da det er første gang at vi skriver til lejerne.

Bestyrelsen henstiller til lejerne i haveforeningen at de lejede haver bliver passet efter vores ordenregler, vi bruger meget tid på at skrive mail til lejerne hver gang.

Havesæsonen for pasning af havelod er fra d. 1-1 til 31 - 12 hvert år.

Affald skal køres på genbrugen løbene i sæsonen, vi har mange rotter i haveforeningen, det ville være ønskeligt at havelejere i haveforeningen køber en rottefælle eller 2 og den/de skal placeres langs med grunden på havehuset/skuret, der kan bruges salatrosiner i fællerne, dem kan rotterne godt lide.

Bestyrelsen går næste rundgang d. 3 - 7 - 2022 i de haver der har fået tilsendt mail.

5).  Info følger senere

6). Forslag fra Jeppe have nr. 117, opsætning af hjertestarter i haveforeningen

7). Pasning af havelodder i haveforening, det skal være bedre, det er stort set de samme haver bestyrelsen skal skrive til hvert år, de havelejer burde overveje om det er en kolonihave de ønsker at leje, der er købere til kolonihaver i haveforeningen.

Bestyrelsen har vedtaget at købe en hjertestarter igennem Falck med en service aftale.

Den bliver opsat ved klubhuset når bestyrelsen og el firma er klar til opgaven, mere info følger.

Referant

Jan Ole Jensen

 H/F Virkelyst afholder ordinær generalforsamling, Lørdag d. 23. April 2022 Kl 14.00 i Klubhuset, døren åbnes Kl. 13.30.

                                                               Dagsorden.

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden

Punkt 2.  Valg af dirigent

Punkt 3.  Valg af reterant

Punkt 4.  Valg af 3 stemmetællere

Punkt 5.  Bestyrelsens beretning

Punkt 6.  Regnskab

Punkt 7.  Godkendelse af buget

Punkt 8.  Indkomne forslag

              Valg ifølge lovene:

A.  Valg af Formand                 2 år   Jan Ole Jensen  Have nr. 53

B. Valg af Bestyrelsesmedlem  2 år  Susan Lakolk Have nr. 10  Udtræder

B1. Valg af Bestyrelsesmedlem 1 år  Anette Kallesø Have nr. 55 Udtræder

C.  Valg af Bestyrelsesmedlem  2 år  Bo Bahne Bahnson Have nr. 76

D.  Valg af Bestyrelsessupleant  2 år  Claus Larsen Have nr. 52 Kampvalg med Maria

E.  Valg af Revisor                     2 år  Grethe Vang Larsen  Have nr. 84

F.  Valg af Revisorsupleant         2 år  Johanne Rokkedal  Have nr. 66 

G.  Evt.

Indkomne forslag skal være undertegnede i hænde senest 4 dage før generalforsamlingens afholdelse.  (  I Formandens postkasse i Have nr. 53.

Der serveres Øl / Vand

Spørgsmål angående vores generalforsamling vedrøre året 1 - 1 - 2021 til 31 - 12 - 2021.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Punkt 1.  Godkendt

Punkt 2.  Jan Ole Jensen

Punkt 3.  Jan Ole Jensen

Punkt 4.  Michael Have nr. 27  Kenneth Have nr. 78  Carsten Have nr. 57

Punkt 5.  Formandens beretning 2021.

 Velkommen til vores ordinær generalforsamling i dag og jeg vil gerne byde de nye havelejere velkommen i kolonihaveforeningen Virkelyst.

 Jeg er glad for at vi i dag alle kan være samlet i klubhuset uden begrænsninger efter Covid 19 sygdommen i 2020 og 2021.

 Jeg er i gang med at omdele nye papir til alle i haveforeningen som skal udskiftes i jeres grønne mapper med jeres lejekontrakt, de nye papir med Ordensregler - gebyr på ordensregler samt gebyr på brandforsikringen er godkendt på generalforsamlingen i Oktober måned 2020.

 Der er lavet en ny forside til mappen samt en side vedr. præmiehaver.

 Hvis havelejer ikke ønsker at deltage i præmiehaver, så skal de afmelde deres havelod hos formanden eller lagt i formandens postkasse i have nr. 53.

 De haver der deltager i præmiehaver, vil blive besøgt 3 gange, der bliver indstillet 6 haver til bestyrelsen, så er det bestyrelsen der udtager 3 præmiehaver pr. sæson. Nr 1 får Ærespræmie med diplom Nr. 2 og 3 får præmie med diplom.

 Havelejer kan deltage hver 5 sæson, hvis ens havelod har fået præmie, det vil sige: har haven fået præmie i 2022, så må haven deltage igen i 2027.

 Susan Have nr. 10 og Anette Have nr. 55 ønsker at udtræde af bestyrelsen i dag, samt Claus Have nr. 52 tabte på kampvalg til Maria Have nr. 86, Tak for jeres indsats i bestyrelsen.

 Det er ønskeligt fra formanden:  De personer som ønsker at stille op til bestyrelsen i H/F Virkelyst skal deltage aktivt i foreningens arbejde fremover.

 Bestyrelsen har brug for få et nyt festudvalg op og stå i Virkelyst, der er i mange år blevet afholdt Sankt Hans fest og Høstfest i klubhuset samt Bankospil i foreningen.

 Personer som ønsker at deltage i festudvalget bedes kontakte formanden.

 Intet festudvalg, ingen fester i H/F fremover.

 Fællesarbejde: Kl. 9.00 til 12.00, vi mødes alle ved klubhuset, der vil være en pause Kl. 10.30 til 11.00, derefter arbejdes ca 1 time.

 Karin passer toiletterne

 Ole slår græs i haveforeningen

Jan står for alt papirarbejdet samt formandsopgaverne i H/F.

Jan & Ole tilrettelægger fællesarbejdet i H/F til arbejdsdagene.

Ole - Bo- står for uddeling af redskaber til fællesarbejdet i H/F.

 Efter generalforsamlingen mødes vi i bestyrelsen i klubhuset og vender bestyrelsens arbejde sammen med de valgte personer i dag.

 Jeg har siddet i bestyrelsen som næstformand fra 2003 til 2008

 Jeg har været Kredsformand i Nordvestsjællands Kredsen fra 2008 til 2012

 Jeg blev valg til formand i haveforeningen i Oktober 2015 til i dag

 Jeg har deltaget i alle fællesarbejdsdage siden jeg blev valg til formand, på nær 1 dag.

 I 2003 til 2015 havde vi mange ledige haver i foreningen, i dag har vi kun et havehus til salg: Fast pris 35.000 Kr. og det bliver ikke solgt billigere.

 Vi har i alle årene passet de ledige haver i foreningen, så de var nemme at udleje til nye medlemmer.

 Vi har i dag en af de pæneste haveforeninger i Kalundborg og det kan vi rose de fleste havelejere for.

 Vi er en forening hvor der er stor søgning til vores havelodder samt kolonihavehuse, vi vil i

bestyrelsen arbejde videre på at vores kolonihaver bliver passe efter vores ORDENSREGLER i haveforeningen.

 Jeg arbejder forsat på at få løst vores vand problem ved haverne 120 - 114 og bålpladsen, samt at få skiftet de hække der er ødelagt i den forbindelse, vi har aldrig tidligere haft problemer med vand ved haverne 120 til 116, jeg har haft have i virkelyst siden 2001.

 Jeg har kontaktet Cerius / Bravida at de skal komme og rep. vores veje der hvor de har gravet el-ledninger ned i vejene i vores haveforening.

 Ps. Jeg har snakket med min kontaktperson på Kalundborg Kommune ang. vores problemer i haveforeningen, det har været svært da persnen har været på barsel - været syg samt holdt ferie.

Ps. Vores veje vil blive lavet på fællesarbejde når vi har fået leveret vejmatrialer fra Kalundborg Kommune.

Det er ønskeligt at der ikke bliver smidt cigaretskodder - papir m.m på vores veje samt stier i haveforeningen, samt at der bliver samlet op efter hundene i foreningen.

 Der må ikke køres i bil til toiletbygningen samt at vi alle begræser kørsel rundt i haveforeningen.

Ps.  Der må køres 15 km i hele haveforeningen.

 Ole og Jeg får snarest lavet udslaget til campingtoilettet færdigt, men indtil det er lavet bedes lejerne selv rengøre efter sig når de har tømt campingtoilet inde i toiletbygningen.

 Det nye udslagstoilet skal brugerne selv renholde efter sig.

 Vi bygger skuret færdigt på Lørdag ved skrallevognene, Kenneth og Ronny  begynder KL. 9.00

og jeg er håndlanger.

Legepladsen i have nr. 37 er ophørt pr. d. 23 April og overgår til privat have og det skal vi alle respekter.

Der burde være voksne med når børn færdes på vores vej i H/F.

Punkt 6.  Regnskab Godkendt

Punkt 7.  Buget Godkendt

Punkt 8.  Ingen forslag

                                       Valg ifølge lovene:

                                        A. Formand  Jan Ole Jensen Valgt 2 år

                                        B  Bestyrelsemedl.  Heidi Mattsson Valgt 2 år

                                      B1.  Bestyrelsesmedl.  Ronny Rasmussen Valgt 1 år

                                        C.  Bestyrelsesmedl.BO Bahne Bahnson Valgt 2 år

                                        D.  Bestyrelsessupl.  Maria Engelhart Blixt 2 år

                                        E.  Revisor  Grethe Vang Larsen 2 år

                                        F.   Revisorsupl.  Johanne Rokkedal 2 år

                                        G. evt.

Under evt. blev der talt om batterier til genbrug,Michael Have 64 spurgte ind til hvor de kunne afleveres, indtil videre kan de afleveres i en pose og lægges på skrallevognene, jeg kontakter Kalundborg Kommune ang. problemet, jeg er kommet til at skrive i ORDENSREGLERNE at dem med badebassing skulle bruge klor i vandet, det trækker jeg tilbage, der kan bruges sandfilter eller andet. Jeppe i nr. 117 har lavet en hjemmeside på Facebook, ønsker lejer at være på den, så kontakt Jeppe.

Anne-Dorthe Have nr. 111 spurgte ind til byggeriet ude på marken, Carsten Have nr. 57 sagde at hun kunne kikke under TV Kalundborg, jeg mener at have læst at der ville blive lave et lille areal med træer og en sti ind mod Haveforeningen.

Erik Have Nr. 40 spurgte ind til byggeriet, om haveforeningen ville komme i fare for at blive nedlagt, jeg ved at kolonihaverne i Kalundborg er varrig, det blev taget op i folketinget af Sven Auken, hvis vi skal nedlægges så skal Kalundborg Kommune erstatte vores huse m.m og de skal stille et tilsvarende areal til rådighed for havelejerne.

33 Haver deltog i vores generalforsamling i dag, tak for fremmødet og tilliden til bestyrelsens arbejde i haveforeningen

Dirigenten takker for god ro og orden ved vores generalforsamling i dag.

                                        

 

 

Bestyrelsesmøde d. 8. April 2022 Kl. 19.00 i Virkelyst (  Klubhuset  ).

 Deltagere: Ole - Bo - Claus - Jan

Afbud: Susan - Anette - Hanne

        1.  Ny dato for standerhejsning

Lørdag d. 30 April kl. 14.00 i Klubhuset, tilmelding til kaffe og kage til Bo i have nr. 76

        2.  Rengøring af klubhuset

Bliver gjort på fællesarbejde d. 10. April

        3.  Sætte hegn op ved skoven og have nr. 114

Ole og Jan

        4.  Bygge skuret færdigt ved skrallevognene

Bliver bygget færdigt når der er nogle som vil hjælpe med opgaven

        5. Lave udslag til campingtoilet

Ole og Jan

        6.  Vejene i haveforeningen

Bliver lavet på fællesarbejde når vi har modtaget vejmatrialer fra Kalundborg Kommune

        7.  Festudvalg / Banko

Vi har behov for at der melder sig et nyt festudvalg til formanden

        8.  Velkommen til nye lejere i haveforeningen

Have nr. 82 Ulla

Have nr. 54 Cecilie

Have nr. 114 Wencui & kertil

Have nr. 40 Irene & Erik

Have nr. 86 Maria

Have nr. 117 Jeppe

Jeg har talt med Marcus Kalundborg Kommune ang. dræn og vand vedhaverne 120 til have nr. 114 samt ved bålpladsen, jeg forventer at Kalundborg Kommune løser problemet, når de har fundet pengene til opgaven.

Referant

Jan Ole Jensen

 

 Bestyrelsesmøde d. 26 Febuar 2022 Kl. 19.00 i Virkelyst  (  Klubhuset  )

Deltagere:  Ole - Anette - Bo - Claus - og Jan

Afbud:  Susan - Hanne

Dagsorden:

               1)  Dato for næste møde

Fredag d. 22 April 2022 kl. 19.00 i Klubhuset

               2)  Godkendelse af referat fra sidst

Godkendt

               3)  Dato for afholdelse af vores ordinær generalforsamling 2022

23. April 2022 Kl. 14.00 i Virkelyst  (  Klubhuset  )  Døren åbnes Kl. 13.30

               4)  Rengøring af Klubhuset før sæsonstart

Dato og mødetid kommer senere

               5)  Fællesarbejde i sæsonen 2022

26 Marts

27 Marts

10 April

18 Juni

19 Juni

13 August

24 September

25 September

Mødetid se på Hjemmesiden og i opslagstavlerne i H/F

            6)  Præmiehaver i 2022

I skal huske at afmelde jers havelod til formanden, hvis i ikke ønsker at deltage i udtagelsen af jeres havelod, der hvor havelågen er låst, kan havelejeren ikke deltage i præmiering af dere

havelod.

            7)  Arbejdsopgaver i sæsonen 2022

Bygge affaldsskuret færdigt

Lave Skel imellem skoven og have 114

Lave væg ved udslag til campingtoilet

Plante hæk ved petanquebanerne

            8)   Festudvalg og Banko

 Vi skal have samlet et nyt festudvalg og til banko i foreningen

            9)  Toiletterne

Karin og Anette deler opgaven imellem sig

           10)  Græsslåning

Ole klare opgaven

           11)  Stander Hejsning

Lørdag d. 2. April Kl. 14.00 ved Klubhuset

           Evt.

Referant

Jan Ole Jensen