H/F  Virkelyst afholder ordinær generalforsamling, Lørdag d. 23 - 04 - 2022 Kl. 14.00.  Mødested:  H/F Klubhuset

Døren åbnes kl. 13.30

                                               Dagsorden.

   Punkt 1.   Godkendelse af dagsorden

   Punkt 2.   Valg af Dirigent

   Punkt 3.   Valg af Referant

   Punkt 4.   Valg af 3 stemmetællere

   Punkt 5.   Bestyrelsens beretning

   Punkt 6.   Regnskab

   Punkt 7.   Godkendelse af buget

   Punkt 8.   Indkomne forslag

   Punkt 9.   Evt.

                  Valg ifølge lovene:

     A.  Valg af Formand                  2 år  Jan Ole Jensen Have 53

     B.. Valg af Bestyrelsesmedlem  2 år  Susan Lakolk Have 10  

     C. Valg af Bestyrelsesmedlem   2 år  Bo Bahne Bahnson Have 76 

     D. Valg af Bestyrelsessupl.        2 år  Claus Larsen Have 52 

     E. Valg af Revisor                     2 år Grethe Vang Larsen Have 84

     F  .Valg af Revisorsupl.             2 år Johanne Rokkedal Have 66

     G. Evt.

     Indkomne forslag skal være undertegnede i hænde senest 4 dage

     før generalforsamlingens afholdelse.  (  I  Formandens postkasse  )

     i Have nr. 53

      Med venlig hilsen

    Bestyrelsen

    Der serveres Kaffe / te

    Spørgsmål angående vores generalforsamling vedrører året

    1-1-2021 til 31-12-2021.